Over IBAN

IBAN staat voor International Bank Account Number. Voor internationale betalingen binnen Europa is dit systeem al in werking sinds 2006. Sinds 2014 wordt IBAN ook gebruikt voor binnenlandse betalingen. Het IBAN nummer is langer dan het traditionele bankrekeningnummer, en daarom ook lastiger te onthouden.

Het IBAN nummer is als volgt opgebouwd:

  • Een landcode bestaande uit twee letters. In Nederland is dit NL.
  • Een controlegetal bestaande uit twee cijfers. Aan de hand van een slimme berekening kan hiermee getest worden of het goede nummer is ingevuld
  • Een rekeningidentificatie bestaande uit maximaal 30 cijfers en letters. Hier herkent u uw oude nummer weer.

Om het IBAN nummer leesbaar te houden wordt het vaak gepresenteerd in groepen van vier tekens geschreven.